RvN2025

Leefbaarheid is de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld. Denk hierbij aan de woonbehoefte, het woningaanbod, sociale cohesie, veiligheid, voorzieningen en de publieke omgeving.

Het circulaire thema richt zich op de maximalisatie van herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en de minimalisatie van waardevernietiging. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

Vitaliteit betekent letterlijk 'energie om te leven'. Binnen dit thema maken communities zich samen sterk voor het bevorderen, verbeteren of herstellen van gezondheid en vitaliteit van zowel de inwoners als bezoekers van de regio.

Innovatie is de ontwikkeling en succesvolle invoering van nieuwe of verbeterde producten en diensten, productie- en distributieprocessen. Hiermee richten de communities zich op het regionale opleidingsniveau, financiële situatie van huishoudens, werkgelegenheid, onderwijs en de economische groei.

Uitgelichte projecten:

IT Fits

IT-fits is een creatief samenwerkingsverband tussen Nijmeegse ondernemers en studenten om tot niet alledaagse oplossingen van vraagstukken in de regio te komen. Door eerst een inventarisatie te maken van bedrijven en projecten die op de langere termijn werk kunnen bieden, kan worden bepaald of dit een realistisch doel is. Is dit het geval, dan kunnen initiatieven of ‘spin off s’ worden opgezet om (afstuderende) studenten al daadwerkelijk aan het werk te zetten en vervolgtrajecten verder uit te rollen. Niet alleen wordt zo de kennis behouden, maar ook nieuwe werkgelegenheid gecreëerd.

Gemeente Berg en Dal
Gemeente Beuningen
Gemeente Druten
Gemeente Heumen
Gemeente Nijmegen
Gemeente Mook en Middelaar
Gemeente Wijchen
Rabobank

© RvN 2025 - webdesign: Cross Media Creations - disclaimer inloggen