logoretinarvn at

Leefbaarheid is de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld. Denk hierbij aan de woonbehoefte, het woningaanbod, sociale cohesie, veiligheid, voorzieningen en de publieke omgeving.

Het circulaire thema richt zich op de maximalisatie van herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en de minimalisatie van waardevernietiging. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

Vitaliteit betekent letterlijk 'energie om te leven'. Binnen dit thema maken communities zich samen sterk voor het bevorderen, verbeteren of herstellen van gezondheid en vitaliteit van zowel de inwoners als bezoekers van de regio.

Innovatie is de ontwikkeling en succesvolle invoering van nieuwe of verbeterde producten en diensten, productie- en distributieprocessen. Hiermee richten de communities zich op het regionale opleidingsniveau, financiële situatie van huishoudens, werkgelegenheid, onderwijs en de economische groei.

Uitgelichte projecten:

Woningen voor expats en kenniswerkers

In totaal hebben zo’n 1100 jonge internationale kenniswerkers, expats, pas afgestudeerden, promovendi en post-docs behoefte aan woonruimte. De gereguleerde sociale sector biedt hierin geen soelaas, omdat de systematiek geen rekening houdt met tijdelijk verblijvende buitenlanders. Daarom helpen we deze groep aan woonruimte.

Gemeente Berg en Dal
Gemeente Beuningen
Gemeente Druten
Gemeente Heumen
Gemeente Nijmegen
Gemeente Mook en Middelaar
Gemeente Wijchen
Rabobank

© RvN 2025 - webdesign: Cross Media Creations - disclaimer inloggen