RvN2025

Leefbaarheid is de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld. Denk hierbij aan de woonbehoefte, het woningaanbod, sociale cohesie, veiligheid, voorzieningen en de publieke omgeving.

Het circulaire thema richt zich op de maximalisatie van herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en de minimalisatie van waardevernietiging. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

Vitaliteit betekent letterlijk 'energie om te leven'. Binnen dit thema maken communities zich samen sterk voor het bevorderen, verbeteren of herstellen van gezondheid en vitaliteit van zowel de inwoners als bezoekers van de regio.

Innovatie is de ontwikkeling en succesvolle invoering van nieuwe of verbeterde producten en diensten, productie- en distributieprocessen. Hiermee richten de communities zich op het regionale opleidingsniveau, financiële situatie van huishoudens, werkgelegenheid, onderwijs en de economische groei.

  • Pinterest
Uitgelichte projecten:

De nieuwe winkelstraat

Onze winkelgebieden zijn het hart van de samenleving, een ontmoetingsplek, een belangrijke functie in het voorzieningenniveau. Toch hebben winkelgebieden het moeilijk. Er moet geïnnoveerd worden, veranderen naar De Nieuwe Winkelstraat, als ware het één warenhuis die zowel on- als offline optimaal aansluit bij de klanten van vandaag en morgen. Deze transitie vraagt heel veel veerkracht, flexibiliteit en verandering van ondernemers, vastgoedeigenaren, overheid, ondernemersverenigingen etc. Dat gaat zeker niet vanzelf, dat vereist kennis, regie, samen presteren en nieuwe business modellen.

Gemeente Berg en Dal
Gemeente Beuningen
Gemeente Druten
Gemeente Heumen
Gemeente Nijmegen
Gemeente Mook en Middelaar
Gemeente Wijchen
Rabobank

© RvN 2025 - webdesign: Cross Media Creations - disclaimer