logoretinarvn at

Onder de naam Wahlkampf organiseerde de LUX op zondag 24 september een evenement rond de Duitse verkiezingen. De grote zaal werd omgetoverd tot een Biergarten waar studenten van de afdeling Duitse Taal en Cultuur van de Faculteit der Letteren (Radboud Universiteit) en het ZNS/Münster  tal van deskundigen uitnodigden om de Duitse verkiezingsuitslagen van commentaar te voorzien.

Omdat we in economisch opzicht nauw met onze oosterburen verbonden zijn, maakte de Euregio Rijn-Waal de dag mede mogelijk. De gevolgen van de verkiezingen voor (Eu)regionale samenwerking werden dan ook uitvoerig besproken. Vanwege deze verbindende focus was Kristie Lamers als communityleider van RvN2025 gevraagd de bijeenkomst met een korte lezing te openen. De tekst  staat hieronder.

Wahlkampf2

Welkom

Welkom allemaal. Wat vind ik het leuk om de aftrap mogen geven aan een middag en avond die in het tekenen staan van de Duitse verkiezingen.

Mijn naam is Kristie Lamers. In mijn rollen als vicevoorzitter van de Nijmeegse gemeenteraad, als lid van de Euregioraad en nu in mij rol als directeur van het Regionale samenwerkinsgverband RvN2025 heb ik altijd gezocht naar de kansen van Nederlands-Duitse samenwerking.

Onze regio barst van de potentie, een goed en hoog opgeleide bevolking, slimme kennisinstellingen, een coridor op het gebied van logistiek, waar brede rivieren als drukke transportaderen doorheen stromen. Het Rijk van Nijmegen als bruisend geheel tussen Randstad en Ruhrgebied. Als de Romeinen hadden geweten welke kansen daarin besloten lagen, waren ze nooit weggegaan.

In Nederland is de blik vaak gericht op het Westen. Op onze metroolregio zoals we dat nu netjes noemen in de beleidsstukken, maar ook verder weg op de Verenigde Staten. Het lijkt of in het Westen alles wat van belang is  gebeurt en dat wij vanaf een zijlijn mogen meegluren.

Deze eenkennigheid met het Westen is jammer, onnodig en ook buitengewoon merkwaardig.  De grootste handelspartner van Nederland is Duitsland, het grootste deel van de buitenlandse studenten in deze regio is Duits. De Duitse verkiezingen hebben een grote impact op ons Nederlanders,  omdat de kaarten in de Europeese politiek opnieuw anders geschud gaan worden.

En voor wie politiek en Europa moeilijk en veel gedoe vindt: Noordrijnland-Westfalen heeft een economie groter dan de Nederlandse.  Allicht moeten we daar nog veel meer mee, dan we nu al doen. Natuurlijk liggen daar kansen. En laten we goed beseffen dat als we vanuit hier 20 minuten fietsen we echt in Duitsland zijn.

Wij zijn als regio het hart van de goede samenwerking tussen West en Oost. Wij zijn ook de grens. De grens is het snijvlak waar verschillende werelden elkaar ontmoeten. Een spannende plek dus. Innovatie en nieuwe ideeën ontstaan op het snijvlak van verschillende onderwerpen. In de cross-over schuilt vaak de echte vernieuwing. Daar ligt een mooie kans.

Laten we als regio vaker onze blik en ook onze acties op het Oosten richten.

De economie stopt niet bij grenzen, het zelfde geld voor armoede en vervuiling, maar ook voor kennis en diversiteit. Natuurlijk passen de systemen niet als legoblokje op elkaar. Mijn ervaring in Nijmegen, in de Euregio en in Europa is dat het uiteindelijk om mensen gaat. Dat mensen onderling het verschil maken - dwars door alle systemen en hokjes heen.

De kansen in onze regio, die voor het grijpen liggen, en de problemen in de wereld, die we op willen lossen, zijn geen taken meer van de overheid, het bedrijfsleven of de ondernemers. En ook niet van de gemeente, de provincie, of de euregio.

Het zijn mensen die in al deze clubs een verschil kunnen maken. Door niet enkel te denken vanuit de eigen verantwoordelijkheid, maar aan de slag te gaan met de overtuiging dat in een gedeelde verantwoordelijkheid we pas echt dingen ten goede veranderen. Laten we achter de dijken vandaan komen en in het open veld aan het werk gaan. Want laat ik eerlijk zijn: dat midden waar die overheden, ondernemers en onderwijs samen aan de slag gaan, is nog wat mistig en hoe het daar precies werkt geef ik u ook niet in een blauwdruk.

Op deze dag dat onze grote buur een nieuwe politieke leider kiest en een nieuwe regering, ben ik blij en trots dat wij onze blik op het Oosten richten. Dat we voorbij de grens willen kijken. Laten we vandaag dat doen door samen te beschouwen, te analyseren en te speculeren.

Maar die blik op het oosten is de eerste stap, de volgende is daadwerkelijk samen aan het werk te gaan. Dus studenten: volg een paar vakken aan de ander kant van de grens. En ondernemers: vergroot uw afzetmarkt en richt je op de Duitse markt. Vraag gelijk wat studenten aan boord om je daarbij te helpen. Politici en ambtenaren: schrijf niet enkel in je stukken dat we moeten samenwerken maar pak een project vast en ga aan de slag.

Ik ben ervan overtuigd dat deze regio de broedplaats is om grensoverschrijdends aan het werk te gaan.

Wellicht is wir schaffen das wat beladen geworden. Maar ik ben er zeker van dat wij het met elkaar kunnen regelen.

Uitgelichte projecten:

Woningen voor expats en kenniswerkers

In totaal hebben zo’n 1100 jonge internationale kenniswerkers, expats, pas afgestudeerden, promovendi en post-docs behoefte aan woonruimte. De gereguleerde sociale sector biedt hierin geen soelaas, omdat de systematiek geen rekening houdt met tijdelijk verblijvende buitenlanders. Daarom helpen we deze groep aan woonruimte.

Gemeente Berg en Dal
Gemeente Beuningen
Gemeente Druten
Gemeente Heumen
Gemeente Nijmegen
Gemeente Mook en Middelaar
Gemeente Wijchen
Rabobank

© RvN 2025 - webdesign: Cross Media Creations - disclaimer inloggen